Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2019

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2019:

*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Neophodnost donošenja novog Zakona o upravnim sporovima

*Ogledi
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Dopuštenost hipoteke na poljoprivrednom zemljištu u društvenoj svojini

Mr Sretko JANKOVIĆ
– Legalizacija oružja i krivično gonjenje

Dr Velisav MARKOVIĆ
– Pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada

*Nedoumice
Zoran IVOŠEVIĆ
– Za razumno rešenje spora Ustavnog i Vrhovnog suda

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
MA Damir BILIĆ
– Krivičnopravne specifičnosti poreznih utaja BiH (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.