Sadržaj časopisa broj 3, mart 2024

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2024:

*Tema broja

Dr Miloš ŽIVKOVIĆ
Problemi registracije nepokretnosti u Srbiji i pravci za njihovo rešavanje

*Ogledi
Mina KUZMINAC
Diskriminacija u svetu rada – osvrt na rizik diskriminacije prilikom utvrdivanja viška zaposlenih

Marko JOVANOVIĆ
Troškovi grafologa i drugih veštaka u zakonodavstvu i sudskoj praksi Republike Srbije

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
Sudsko i vansudsko rešavanje potrošackih sporova

ŠALTER UREDNIKA

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
Kompjuterska (racunarska) prevara u pravu Bosne i Hercegovine i medunarodni standardi (I deo)

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2024
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.