Sadržaj časopisa broj 6, jun 2015

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2015:

*Tema broja
Mr Vesna BILBIJA
– Pravni i stvarni položaj posrednika, arbitara i miritelja

*Ogledi
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Primena i neizvršenje plana reorganizacije

Tatjana MATKOVIĆ-STEFANOVIĆ
– Društvena preduzeća u srpskom pravu

*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku i prekid postupka

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Mladenka GOVEDARICA
– Načelo ne bis in idem

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj:6
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.