Jednodnevni seminari

Zbog povećanog interesovanja polaznika za "ubrzanim" savetovanjima, rešili smo da izađemo u susret svim zainteresovanima i započnemo i ovaj vid edukacije. U saradnji sa najeminentnijim stručnjacima, teme budućih seminara će biti iz oblasti izvršnog i upravnog prava; baviće se problemima u radu predškolskih ustanova, kao i vršnjačkim nasiljem u predškolskim ustanovama.

| BROJ MESTA OGRANIČEN |

Upravno pravo

Predškolske ustanove

Održani seminari

Troškovi upravnog i sudskog postupka (sa težištem na troškovima zastupanja stranke i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 13.9.2019. - POPUNJEN BROJ MESTA 
Termin: 20.9.2019. - ODLOŽENO

Zaštita podataka o ličnosti, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 4.10.2019.

Izvršno pravo

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači:
- Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Termin: 18.10.2019.