Jednodnevni seminari

Održani jednodnevni seminari u 2020. godini

Zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Predavači:– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 6.3.2020.

Održani jednodnevni seminari u 2019. godini

Troškovi upravnog i sudskog postupka (sa težištem na troškovima zastupanja stranke i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači:– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 13.9.2019.

Zaštita podataka o ličnosti, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:– Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 4.10.2019.

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači:– Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Termin: 18.10.2019.

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 1.11.2019.

Razuman rok u upravnom i sudskom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:– Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 8.11.2019. 

Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova

Predavači:– ​Biljana Antić, prosvetni inspektor- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 15.11.2019.

Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Predavač:– Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 25.11.2019. 

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:– Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 16.12.2019.

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:– Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 23.12.2019. 

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se