Jednodnevni seminari

IP "Glosarijum" u saradnji sa najeminentnijim stručnjacima iz oblasti upravnog prava, organizuje 6 praktičnih, jednodnevnih seminara iz ove oblasti.
Predavači su sudije Upravnog suda, koji će Vam dati najpouzdanije informacije na zadate teme, odgovore "iz prve ruke" i praktičnu primenu kroz aktuelnu sudsku praksu

1. Troškovi upravnog i sudskog postupka
(sa težištem na troškovima zastupanja stranke
i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 13.9.2019.

2. Žalba u upravnom postupku,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavač:
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 20.9.2019.

3. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 27.9.2019.

4. Zaštita podataka o ličnosti,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 4.10.2019.

5. Ćutanje administracije,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 1.11.2019.

6. Razuman rok u upravnom i sudskom postupku,
sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 8.11.2019.