Jednodnevni seminari

Zbog povećanog interesovanja polaznika za "ubrzanim" savetovanjima, rešili smo da izađemo u susret svim zainteresovanima i započnemo i ovaj vid edukacije. U saradnji sa najeminentnijim stručnjacima, u 2019. godini smo se bavili temama iz oblasti izvršnog i upravnog prava; problemima u radu predškolskih ustanova i vršnjačkim nasiljem u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Održani jednodnevni seminari u 2019. godini

Troškovi upravnog i sudskog postupka (sa težištem na troškovima zastupanja stranke i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 13.9.2019. - POPUNJEN BROJ MESTA 
Termin: 20.9.2019. - ODLOŽENO

Zaštita podataka o ličnosti, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 4.10.2019.

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači:
- Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Termin: 18.10.2019. - POPUNJEN BROJ MESTA 

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 1.11.2019.

Razuman rok u upravnom i sudskom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 8.11.2019. 

Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova

Predavači:
- ​Biljana Antić, prosvetni inspektor
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 15.11.2019.

Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 25.11.2019. 

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 16.12.2019.

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 23.12.2019.