Jednodnevni seminari

OBAVEŠTENJE - NOVI TERMINI SEMINARA I NOVI SEMINARI


Usled situacije nastale zbog širenja zarazne bolesti COVID-19 - korona virus, a u skladu sa merama predostrožnosti, morali smo da otkažemo sve zakazane seminare i savetovanja. 
S obzirom da se opšte stanje popravlja, odlučili smo da zakažemo nove termine za odložene seminare, kao i novi seminar sa aktuelnom temom o radu u vreme koronavirusa.
Seminari će biti organizovani u manjim grupama, a u skladu sa preporučenim merama, zarad očuvanja opšteg zdravlja.

NOVI TERMIN
- Emocionalno i socijalno inteligentni lideri,
planiran za 2.4.2020. ZAKAZAN ZA 18.6.2020.

NOVI SEMINAR - AKTUELNO!
- Rad u vreme koronavirusa,
ZAKAZAN ZA 10.6.2020.

Očekuju se novi termini :
- Troškovi upravnog postupka i upravnog spora, sa aktuelnom sudskom praksom, planiran za 20.3.2020. - odložen do daljnjeg.
- Mobing - Zakon i praksa, planiran za 30.3.2020. - odložen do daljnjeg.

Aktuelni jednodnevni seminari:

Očekuju se novi termini:

Održani jednodnevni seminari u 2020. godini

Zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 6.3.2020.

Održani jednodnevni seminari u 2019. godini

Troškovi upravnog i sudskog postupka (sa težištem na troškovima zastupanja stranke i sa aktuelnom sudskom praksom)

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 13.9.2019.

Zaštita podataka o ličnosti, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 4.10.2019.

Novine u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Predavači:
- Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Termin: 18.10.2019.

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 1.11.2019.

Razuman rok u upravnom i sudskom postupku, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači:
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 8.11.2019. 

Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova

Predavači:
- ​Biljana Antić, prosvetni inspektor
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Termin: 15.11.2019.

Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 25.11.2019. 

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 16.12.2019.

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Predavač:
- Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Termin: 23.12.2019.