Sadržaj časopisa broj 3, mart 2017

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2017:

*Tema broja
Mr Vesna BILBIJA
– Suđenje u razumnom roku u parnicama iz radnih odnosa kroz praksu Evropskog suda pravde i praksu domaćih sudova

*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Premeštaj službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
– Pojam i pravna priroda boravišne takse

*Nedoumice
Rajko IGNJAČEVIĆ
– Proširenje arbitražnog sporazuma na nepotpisanika sa osvrtom na dve arbitražne odluke

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Duško MODLY, Prof. dr Adnan DURAKOVIĆ
– Uloga kriminalističkog istraživanja u funkcioniranju policije u demokratskom društvu

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.