Category Archives for "03"

Udaljenje zaposlenog sa rada

RADNO PRAVO

Udaljenje zaposlenog sa rada

Udaljenje zaposlenog sa rada ne predstavlja sankciju za povredu radne obaveze ili discipline, nego svojevrsnu preventivnu i privremenu meru koja se izriče zaposlenom dok je u radnom odnosu i za vreme čijeg trajanja zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade, pod uslovima i na način bliže uređen odredbama Zakona o radu.

Zaštita od klevete

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zaštita od klevete
Nije došlo do kršenja prava na slobodu izražavanja iz člana II/3h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je miješanje u to pravo bilo zakonito i imalo legitiman cilj i bilo „neophodno u demokratskom društvu“, zato što je spornim izražavanjem tužilac, koji je neposredno prije bio teško fizički napadnut, identifikovan u javnosti kao neko ko je primio novac od strane organizacije radi otvaranja internet portala uz naslov „Puzajući državni udar u Republici Srpskoj“ i kao novinar koji je „naklonjen opoziciji“. Pri tome, apelanti nisu vodili računa o tužiočevoj naročito ranjivoj situaciji zbog pokušaja njegovog ubistva, niti se može zaključiti da je kod njih postojala „iskrena namjera“ radi obavještavanja javnosti o temama koje su od značaja za javnost, već se ovakvo prenošenje može okarakterisati kao zlonamjerno i „huškačko“ prema tužiocu.

Primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO
Primena blažeg zakona

U situaciji kada je okrivljenom stavljeno na teret da je u periodu od 2018. do marta 2020. „uporno“ pratio oštećenu i na taj način izvršio krivično delo proganjanje prvostepeni sud je bio dužan da utvrdi koji je zakon za okrivljenog blaži, s obzirom na vremenski period izvršenja dela i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji se primenjuje od 1. 12. 2019.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nepoštovanje odredbe zakonika o krivičnom postupku koja se odnosi na objavljivanje presude, pa nepravilna primena ili propust da se ova odredba primeni ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Izuzeće sudije

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Izuzeće sudije

U situaciji kada je isti sudija postupao u istom predmetu, tako što je kao sudija za prethodni postupak okrivljenom odredio pritvor, a potom je u daljoj fazi postupka učestvovao u vanpretresnom veću koje je okrivljenom odredilo meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom, tada je sudija morao biti izuzet.

1 2 3 103