Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2021

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2021:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne

*Ogledi
Prof. dr Milena TRGOVČEVIĆ PROKIĆ
– Izvršenje odluka donetih u vanparničnom postupku i javnobeležničkih isprava

Dr Vesna BILBIJA
– Izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Dragan U. KALABA
– Krivično delo nepružanje pomoći

*Nedoumice
Ranko JAKOVLJEVIĆ
– Greške u upisanim pravima na nepokretnostima

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Amela ČOLIĆ
– Nepovjerenje građana u vladavinu prava u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.