Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2016

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2016:

*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Osnovna načela novog Zakona o opštem upravnom postupku

*Ogledi
Julijana NEDELJKOVIĆ
– Načelo zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku

Maja GLUŠČEVIĆ
– Šteta kao izvor nastanka obaveze u obligacionom pravu

*Nedoumice
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Načelo formalnog legaliteta u praksi izvršenja sudskih odluka

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ
– Nezakonitosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.