Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2015

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2015:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Inkriminacija učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi

*Ogledi
Maja GLUŠČEVIĆ
– Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Mr Vesna BILBIJA
– Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljaja na radu

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Pravne posledice rešenja inspektora rada o odlaganju rešenja o otkazu ugovora o radu

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Snježana RADOŠEVIĆ
– Izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetnicima u Republici Srpskoj

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.