Sadržaj časopisa broj 3, mart 2016

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2016:

*Tema broja
Dr Ana OPAČIĆ
Položaj korisnika finansijskih usluga i valutna klauzula koja štiti interes banke

*Ogledi
Vida PETROVIĆ ŠKERO
Lišenje slobode duševno poremećenih lica – građanski pritvor i sudska zaštita
Dr Dragan OBRADOVIĆ
Bitne karakteristike novog Zakona o oružju

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
Tanjug u raljama poistovećivanja medija i izdavača medija

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
– Pitanja i odgovori

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Maja MIRKOVIĆ, Denis OMEROVIĆ
Povijesni razvoj modela restorativne pravde s osvrtom na njegovu primjenu u sustavu maloljetničkog pravosuđa i pozitivnom zakonodavstvu Federacije BiH (II deo)

Sudska praksa

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.