Besplatne PDF knjige

Kriza i obnova radnog zakonodavstva/2014
Zbornik radova

Savetovanje „Kriza i obnova radnog zakonodavstva“, za razliku od ranijih savetovanja koja su bila posvećena primeni radnopravnh propisa, posvećeno je tim samim propisima, a oni su u stanju krize izazvane unutrašnjim, regionalnim i globalnim problemima, pa zahtevaju da budu revidirani, kako bi odoleli iskušenjima i postali kompatbilni zahtevima vremena. Zato se i ovaj zbornik radova tazlikuje od ranijih zbornika. Sledeći ovakav koncept savetovanja, zbornik Vam nudi dokaze o krizi radnog zakonodavstva i ideje koje bi mogle biti delotvorne u njegovoj obnovi.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Primena pojedinih instituta stečaja/2014
Zbornik radova

Tema ovog Zbornika radova su aktuelna sporna pitanja u domenu primene Zakona o stečaju. Ona su predstavljala profesionalni izazov za autore koji u svom svakodnevnom radu neposredno utiču na kreiranje pravnih stavova sudske prakse iz te oblasti. U tom kontekstu priređeni referati u ovom Zborniku se bave analizom spornih pravnih pitanja sa stanovišta profesionalnih iskustava nosilaca najviših pravosudnih fuknkcija. To je ujedno i pečat profesionalne autoritativnosti pravnih shvatanja iza kojih su stali autori referata.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Privredna društva u svetlu aktuelnih izmena zakona/2012
Zbornik radova

Referati u ovom zborniku su delo autora koji u okviru svoje svakodnevne poslovne aktivnosti neposredno opredeljuju primenu pojedinih instituta Zakona o privrednim društvima. To je samo jedan aspekt sagledavanja pravnih problema koji tim povodom nastaju. Oni su, takođe, predmet analize i sa aspekta profesionalnih iskustava nosilaca najviših pravosudnih funkcija. Zato se osnovano može očekivati da će tako izvršene pravne analize najaktuelnijih spornih pitanja u sudskoj praksi izazvati posebno interesovanje čitalaca.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Novine u građanskim postupcima/2012
Zbornik radova

U našoj zemlji, kao i u većini zemalja u tranziciji, sprovode se reforme u svim značajnijim delovima društva. Započeta reforma pravosudnog sistema odvijala se u više pravaca pa i u izmenama procesnih zakona u građansko-pravnoj oblasti. Zbornik daje prikaz svih spornih pitanja iz oblasti građansko procesnog prava. Autori su ponudili i rešenja za dalju doradu propisa iz ove oblasti i njihovo poboljšanje.
Reforma koja je u toku sigurno će imati i svoj nastavak te će se predlozi iz ovog zbornika sigurni smo, poslužiti kao osnov za poboljšanje rada sudova te bolju zaštitu prava građana i njihove imovine.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Testament u starovjekovnom pravu - Savo D. Marković

- Šta se dešava kada je nasledstvo više od imovine? Kada zaveštanje znači porodični kult, brojne svečanosti, ali i prinošenje žrtve?
-  Šta je zajedničko Homerovoj Odiseji i instituciji testamenta?
-  Da li se nasledstvo čita u hijeroglifima?
- Zašto je delo cara Justinijana citirano koliko i Biblija?

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

Sudska praksa iz oblasti imovinskih odnosa/2004

Sudske odluke su grupisane prema pravnim institutima, shodno rasporedu koji je istovetan redosledu pojmova i instituta u važećim zakonskim tekstovima, tako da je ovaj priručnik pregledan za čitaoca.

U knjizi je prezentirano preko 300 sudskih odluka iz Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Preuzmite PDF knjigu OVDE.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se