Sadržaj časopisa broj 4, april 2018

Sadržaj časopisa broj 4, april 2018:

*Tema broja
Mr Ratomir ANTONOVIĆ
– Pravni okviri humanitarnog rada u Republici Srbiji

*Ogledi
Dr Vesna BILBIJA
– Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih – kao pravo i obaveza

Dr Milovan MILIĆ
– Likvidacija privrednog društva

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
– Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Amela ČOLIĆ
– Bosna i Hercegovina kao socijalna država

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.