Tag Archives for " oslobađajuća presuda "

Oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađajuća presuda

U situaciji kada nema neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali na okrivljenog kao izvršioca krivičnog dela, da je isti bacio staklenu pikslu u pravcu terena pored koga se duž aut-linije kretala oštećena kao pomoćni sudija na utakmici, pored koje je proletela piksla na teren, niti postoji bilo koji drugi dokaz koji nije cenjen, pravilna je odluka prvostepenog suda kada je usled nedostatka dokaza doneo oslobađajuću presudu.

Nepostojanje elemenata krivice krivičnog dela i donošenje oslobađajuće presude

KRIVIČNI POSTUPAK

Nepostojanje elemenata krivice krivičnog dela i donošenje oslobađajuće presude

Kada u privatnoj tužbi koja je podneta od advokata za krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari nije navedena krivica kao subjektivni elemenat krivičnog dela okrivljeni se ima osloboditi optužbe.

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

U odsustvu neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali na okrivljenu osobu kao izvršioca krivičnog dela, bez obzira na postojanje sumnje u pogledu postojanja umišljaja na strani tog lica uperenog ka izvršenju konkretnog krivičnog dela, ali ne i dovoljno dokaza koji bi ovu sumnju potvrdili u meri koja je neophodna za osuđujuću presudu, prvostepeni sud je dužan da se rukovodi principom in dubio pro reo prilikom donošenja odluke.