Tag Archives for " regresni oštetni zahtev osiguravajuće organizacije "

Regresni oštetni zahtev osiguravajuće organizacije

OBLIGACIONO PRAVO

Regresni oštetni zahtev osiguravajuće organizacije

Osiguravajuće društvo koje nadoknadi štetu proisteklu iz saobraćajne nezgode, ima pravo na regres od lica koje je upravljalo osiguranim motornim vozilom i time prouzrokovalo štetu, a koje je napustilo mesto događaja i na taj način izbeglo davanje ličnih podataka, izjašnjavanje o saobraćajnoj nezgodi kao i da se podvrgne ispitivanju alkoholisanosti.