Tag Archives for " neovlašćeno korišćenje i oduzimanje vozila "

Krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213. KZ u sudskoj praksi

UDK: 340.142:[343.711:629.34(497.11)

KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA IZ ČLANA 213. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U radu je prikazano krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213. KZ, hronologija nastanka i razvoja navedenog krivičnog dela, počev od 1959. godine do današnjeg dana. U pitanju je krivično delo koje je često u sudskoj praksi, a u nadležnosti osnovnog suda.
Navedeni su karakteristični slučajevi iz sudske prakse koji verno odslikavaju date životne događaje.

Ključne reči: krivično delo, umišljaj, sticaj krivičnih dela, neovlašćeno korišćenje i oduzimanje vozila.