Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2019

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2019:

*Tema broja
Sandra PAUNOVIĆ
– Zaštita podataka o ličnosti

*Ogledi
Borivoje GAJIĆ
– Revizija i pravično suđenje

Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Zoran VAVAN
Nina NIKOLIĆ
– Prethodne mere

*Nedoumice
Dr Vesna BILBIJA
– Sudska kontrola arbitražne odluke donete pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
MA Damir BILIĆ
– Krivičnopravne specifičnosti poreznih utaja BiH (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.