Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2023

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2023:

*Tema broja

Dr Nataša PLAVŠIĆ
Pravo na imovinu u upraksi Evropskog suda za ljudska prava

*Ogledi
Persida JOVANOVIĆ
Prava i dužnosti državnih službenika i njihova zaštita

Dr Marko MILOVIĆ
Krivičnoprvna zaštita dece u sferi seksualnih odnosa u krivičnim zakonima Republike Srbije

*Nedoumice
Ranko JAKOVLJEVIĆ
Za ili protiv: pozitivni upravni akti kao posledica ćutanja uprave kod upisa stvarnih i obligacionih prava

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Damir BILIĆ
Uloga sistema zdravstvene zaštite u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici izvršenog uz upotrebu vatrenog oružja

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.