PRESTANAK RADNOG ODNOSA OTKAZOM OD STRANE POSLODAVCA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
2.  12.  2022.
 IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd


Jednodnevni seminar:
Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

Predavači:
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 TEME:
I - NORMATIVNI DEO

* Zakon o radu, drugi propisi, opšti akti poslodavca, ugovor o radu, pravilnik o radnoj disciplini, kodeks ponašanja, interna pravila poslodavaca i drugi propisi
* razlozi za prestanak radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u smislu Zakona o radu
* pravna i fizička lica kao poslodavci u smislu Zakona o privrednim društvima; odgovorno lice kod poslodavca
* odlučivanje o prestanku radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa direktora u smislu Zakona o radu i drugih propisa
* posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

II -  Postupak otkaza ugovora o radu

* Inicijalni akt (prijava nedozvoljene radnje, događaja ili ponašanja), dokaz
* upozorenje zaposlenom, izjašnjenje zaposlenog i donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu (forma i sadržaj rešenja), dostavljanje rešenja
* druge mere umesto otkaza ugovora o radu
* pravne posledice prestanka radnog odnosa posebno ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena  prestala potreba za obavljanjem  određenog posla  ili je  došlo  do smanjenja obima posla
* premeštaj na druge odgovarajuće ili druge poslove kod poslodavca, ukidanje ugovorenih poslova, vrednovanje zaposlenih pre raspoređivanja na nove poslove i zadatke
Prikaz sudske prakse

III - Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

* Sudska zaštita u smislu člana 195. Zakona o radu
* Vraćanje na rad zaposlenog
* naknada za nezakoniti otkaz ugovora o radu
* prijavljivanje zaposlenog posle vraćanja na rad po nalogu inspekcije rada ili po sudskoj presudi
* obaveza isplate poreza i doprinosa zaposlenom i dr.
prikaz sudske prakse

Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.00 - predavanje
13.00 - 14.00 - pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama: 
- mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
- individualniji pristup,
- efikasniji sistem edukacije,
- informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Cena kotizacije je 10.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2023. godinu 

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.