Tag Archives for " okolnosti koje utiču na odluku o kazni "

Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

Prilikom izricanja kazne, prvostepeni sud je dužan da adekvatno ceni jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra i iskazanu upornost okrivljenog kao i njegovu raniju osuđivanost s obzirom da je isti osuđivan zbog umišljajno učinjenog krivičnog dela na kaznu zatvora.

Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odluku o kazni

Prilikom ocene da li postoje olakšavajuće okolnosti koje utiču na odluku o kazni cene se ne samo okolnosti koje stoje na strani okrivljenog nego i okolnosti koje stoje na strani oštećenog a koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenim krivičnim delom na njegovu štetu.