Sadržaj časopisa broj 2, februar 2023

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2023:

*Tema broja

Sandra JANJIĆ
Posebne dokazne radnje u svetlu odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima

*Ogledi
Nadežda VIDIĆ
Troškovi parničnog postupa i razlog pravičnosti

Darko PRSTIĆ
Materijalna nezavisnost sudije u svetlu predloženog Zakona o sudijama

*Nedoumice
Dr Marko MILOVIĆ
Seksualni delikti učinjeni prema deci u Kriminalnom (Kaznitelnom) zakoniku za Knjaževstvo Srbiju od 1860. godine

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Dr Arben MURTEZIĆ
Krivičnopravni, krivičnoprocesni i viktimološki aspekti krivičnog djela međunarodno navođenje na prostituciju u Bosni i Hercegovini Sudska praksa BiH (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.