Sadržaj časopisa broj 3, mart 2018

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2018:

*Tema broja
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Analiza radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije – Korak napred – korak nazad

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Dr Tomica DELIBAŠIĆ
– Pravna priroda blažeg kaznenog zakona (II deo)

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Vesna STEVANOVIĆ
– Kako smanjiti stradanje vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.