Tag Archives for " oslobođenje od kazne "

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

Količina droge ne može isključivati mogućnost primene odredbe kojom se daje mogućnost da sud oslobodi kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Oslobođenje od kazne okrivljenog koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oslobođenje od kazne okrivljenog koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu

Zakon propisuje samo mogućnost, a ne i obavezu suda da učinioca dela iz člana 246. st. 1. do 3. KZ, oslobodi kazne u situaciji kada otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Oslobođenje od kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oslobođenje od kazne

Sud nije u obavezi da u svakom slučaju kada učinilac dela iz st. 1. do 4. člana 246. KZ otkrije od koga nabavlja opojnu drogu istog oslobodi od kazne, već u svakom konkretnom slučaju sud procenjuje da li će eventualno primeniti beneficiju propisanu odredbom člana 246. stav 5. KZ.

Sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji

UDK: 343.144(497.11)

SPORAZUM JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG O KRIVIČNOJ SANKCIJI
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Autor u članku analizira sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji, kao deo sporazuma koji zaključuju javni tužilac i okrivljeni u krivičnom postupku. Prvo je ukazano na odredbe ZKP koje se tiču sporazuma javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji, a zatim na to šta mora imati na umu javni tužilac prilikom pregovaranja o krivičnoj sankciji. Analizom presuda iz sudske prakse sagledano je kako se sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji realizuje u praksi.

Ključne reči: krivični postupak, sporazum javnog tužioca i okrivljenog, sporazum o krivičnoj sankciji, oslobođenje od kazne, sudska praksa.