Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2017

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2017:

*Tema broja
Dr Milovan MILIĆ
Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

*Ogledi
Prof. dr Mladen VUKČEVIĆ
Norveška sudska administracija (NCA) kao činilac funkcionisanja i razvoja norveškog sudskog sistema

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
Veštačenje naročito teškog invaliditeta i duševni bol bliske osobe

*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
Pravni položaj i granice odgovornosti članova upravnog odbora banaka

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr Sedin LAKAČA
Historijski razvoj privatnog detektivstva u BiH i neki specifični poslovi koje obavljaju danas

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.