Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2021

Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2021:

*Tema broja
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
– Pojam i prava pacijenata

*Ogledi
Katarina MANOJLOVIĆ ANDRIĆ
– Sukob nadležnosti u oblasti radnih odnosa između Upravnog suda i drugih sudova u novijoj praksi Vrhovnog kasacionog suda

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Ugovor o prodaji kapitala i način rešavanja prava zaposlenih I deo

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Odbijanje vakcinacije može biti razlog uvođenja zaštitnih mera

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mladenka GOVEDARICA
– Povratak oštećenog kao tužioca u krivični postupak Republike Srpske I deo

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9, 10
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.