Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2018

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2018:

*Tema broja
Slađanka MILOŠEVIĆ
– Projektovani položaj nameštenika u državnim organima

*Ogledi
Primarijus dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Odnosi medicine i pravosuđa u Srbiji kroz dva veka veštačenja
Dragan U. KALABA
– Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481. KZ) u sudskoj praksi (II deo)

*Nedoumice
Ratomir ANTONOVIĆ
– Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Ovlaštena službena lica u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.