Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2021

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2021:

*Tema broja
Dr Marko TRAJKOVIĆ
– Primena prava i karakter njegove moći

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma

Aleksandar LUKOVIĆ
– Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i maloletni učinioci krivičnih dela (norma i praksa u Republici Srbiji)

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Ugovor o prodaji kapitala i način rešavanja prava zaposlenih (II deo)

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Najviši sud u neredu stavova o troškovima bankarskih kredita

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mladenka GOVEDARICA
– Povratak oštećenog kao tužioca u krivični postupak Republike Srpske (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.