Tag Archives for " teško narušavanje zdravlja "

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Licu kod koga je telesno oštećenje prouzrokovano bolešću, a ne povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na utvrđeni procenat telesnog oštećenja, ne može se priznati pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Opis dela u optužnici mora biti precizan

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opis dela u optužnici mora biti precizan

Opis dela u optužnici mora biti takav da je jasno šta se okrivljenom stavlja na teret, kako u pogledu radnji izvršenja, posledica krivičnog dela, objektivnog uslova inkriminacije i kvalifikatornih okolnosti, tako i u pogledu krivice okrivljenog.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.