Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

USTAVNO PRAVO

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

Pravo na prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka ne može zavisiti od toga da li izvršenje sprovodi sud ili ga, umesto suda, sprovodi javni izvršitelj, jer faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra se sastavnim delom izvršnog postupka tako da trajanje postupka pred javnim izvršiteljem može biti obuhvaćeno pravnim sredstvima iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Zakon o pomilovanju

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o pomilovanju

To što osuđeni navodi da je neuka stranka i da ne zna da od dana odbijanja prethodne molbe za pomilovanje mora proći godinu dana da bi mogao da podnese novu molbu, ne dovodi u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da molbu treba odbaciti.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kada su tuženici radnicima tužioca, koji su došli radi vršenja doznake i obeležavanja stabala, saopštili bez uvreda, pretnji i fizičkog sukoba, da prestanu sa takvim radovima, jer se po njihovom zahtevu vodi upravni postupak radi vraćanja zemljišta, tada u radnjama tuženih nema akta smetanja državine.

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Izuzeće sudije u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust

Zakonom predviđeni razlozi za obavezno izuzeće sudije primenjuju se i u postupku odlučivanja po molbi okrivljenog za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora.

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Izricanje vaspitne mere učiniocu koji ima status mlađeg punoletnog lica

To što okrivljeni u vreme izvršenja krivičnog dela i u vreme suđenja ima status mlađeg punoletnog lica, sama po sebi ne obavezuje sud da u svakom slučaju tom okrivljenom izrekne neku od vaspitnih mera predviđenih odredbom člana 41. stav 1. ZM, već je sudu data mogućnost da mlađem punoletnom licu izrekne neku od propisanih vaspitnih mera samo ako oceni da su u konkretnom slučaju za to ispunjeni uslovi iz navedene zakonske odredbe.

1 2 3 809