Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Umišljaj, kao element krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296. stav 1. KZ, mora obuhvatiti svest o tome da je izvršilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu i svest da odlaskom sa lica mesta ostavlja bez pomoći lice koje je u nezgodi zadobilo povredu.

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac tužbenim zathevom zahtevao da mu tuženik preda zauzeti deo parcele, a tuženik podnese protivtužbu sa zahtevom da se utvrdi da je on vlasnik spornog dela parcele, tada se postavljeni protivtužbeni zahtev, a koji je zaveden kao poseban parnični predmet, ima smatrati prethodnim pitanjem shodno članu 12. ZPP pa ima mesta prekidu osnovne parnice shodno članu 223. stav 1. ZPP.

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost međusobnih potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga

Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga, kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine, a zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

USTAVNO PRAVO

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Pribavljanje mišljenja nadležnog ministarstva na predlog odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, u skladu sa odredbom člana 87. stav 9. Zakona o zaštiti životne sredine, ne isključuje obavezu jedinice lokalne samouprave da pre donošenja odluke održi javnu raspravu.

Fikcija povlačenja tužbe i povraćaj u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Fikcija povlačenja tužbe i povraćaj u pređašnje stanje

Kada je punomoćnik tužioca na održanom ročištu bio prisutan, zapisnik potpisao, određen je datum sledećeg ročišta, ne može se prihvatiti predlog punomoćnika tužioca za vraćanje u pređašnje stanje jer na ročište od … kada je doneto rešenje kojim se tužba smatra povučenom, nije došao jer je pogrešno u svom rokovniku upisao vreme održavanja ročišta.

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda primenom člana 4. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti (”Sl. glasnik RS”, br. 65/01… 31/05), u gradu sa više gradskih opština, određuje se prema prosečnoj zaradi ostvarenoj u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod, ostvarenoj u gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje preduzetnika.

Imenovanje predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Imenovanje predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.

1 2 3 535