Category Archives for "Sudska praksa: Srbije"

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze i to ako zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja.

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

Prilikom izricanja mere bezbednosti iz člana 89a KZ potrebno je da sud u svakom konkretnom slučaju odredi na koju zabranu se ista odnosi, te da pored toga precizira i pojmove iz navedene odredbe („određena udaljenost“, „prostor oko mesta stanovanja“ i sl), odnosno da odredi vršenjem kojih radnji bi se učinilac krivičnog dela opravdano mogao smatrati opasnim po oštećenog.

1 2 3 605