Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2016

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2016:

*Tema broja
Milan IVOŠEVIĆ
– Radni odnos na određeno vreme

*Ogledi
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Ozakonjenje objekta ili sticanje svojine na građevinskom objektu

Dr Velisav MARKOVIĆ
– Normativno uređenje delatnosti starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Validnost i konvalidacija Deklaracije o unapređenju odnosa sa Hrvatskom

Dragan U. KALABA
– Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ u sudskoj praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ, dr Mustafa BISIĆ, mr Amar M. BISIĆ, Faruk F. ZUPČEVIĆ
– Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.