Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2020

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2020:

*Tema broja
Prof. dr Zoran R. TOMIĆ
– Priroda Odluke o proglašenju vanrednog stanja

*Ogledi
Ranko JAKOVLJEVIĆ
– Državina zemljišta i katastar nepokretnosti

Mladen NIKOLIĆ
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Nekoliko novina u izvršenju na nepokretnosti

*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Agencijsko zapošljavanje

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Damir BILIĆ
Doc. dr Sadmir KAROVIĆ
– Krivotvorenje dokumenata i krađa identiteta

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 07-08
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.