Tag Archives for " krivično delo teška telesna povreda "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Zlostavljanje i mučenje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zlostavljanje i mučenje

Kada je tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni kao policijski službenici postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo prema oštećenom, u njihovim radnjama stiču se svi subjektivni i objektivni elementi krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137. stav 3. u vezi stava 1. KZ jer tokom postupka nije utvrđeno da su okrivljeni primenom sile naneli veliki bol i teške patnje oštećenom.

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

Događaj koji je započeo kao remećenje javnog reda i mira, a koji je završen kao povreda telesnog integriteta se može vremenski sagledati kao dve zasebne celine i može da bude procesuiran u dva različita postupka.

Ubistvo u pokušaju i odnos sa krivičnim delom teška telesna povreda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ubistvo u pokušaju i odnos sa krivičnim delom teška telesna povreda

Kada je okrivljeni iz taksi vozila naglo istrčao, ne plativši vožnju, prišao vozilu u kojem je na mestu suvozača sedeo oštećeni i naglo ga nožem ubo u predelu stomaka nanevši mu teške telesne povrede, a potom i više lakših telesnih povreda nakon izlaska oštećenog iz vozila, a koji dalji sukob je sprečen reakcijom svedoka-vozača vozila, u njegovim radnjama su ostvareni elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju a ne osnovni oblik krivičnog dela teška telesna povreda.