Tag Archives for " identitet između optužnice i presude "

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Identitet između optužnice i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Identitet između optužnice i presude

Sud je ovlašćen da menja opis dela iz optužnice, a da ne prekorači optužbu, ukoliko takav opis ostaje u granicama činjeničnog osnova optužnice, to jest u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, a iz kojih proizlaze zakonska obeležja određenog krivičnog dela.