Tag Archives for " identitet između optužnice i presude "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke vanpretresnog veća o potvrđivanju optužnice ista se mora ograničiti na jasne i argumentovane razloge o odlučnim činjenicama i moraju se navesti konkretni dokazi za svaki od bitnih elemenata krivičnog dela, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je sud zaključio postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Objektivni identitet između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Objektivni identitet između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude, ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog opisa opisanog u optužnom aktu, pod uslovom da se radi o istom događaju.

Potvrđivanje optužnice

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPA

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke o potvrđivanju optužnice prvostepeni sud ne vrši ocenu kontradiktornih dokaza u meri koja je potrebna za presuđenje.

Nepostojanje prekoračenja optužbe i povrede identiteta optužbe i odbrane

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepostojanje prekoračenja optužbe i povrede identiteta optužbe i odbrane

Time što je zastupnik javne optužbe izmenio optužnicu u pogledu pravne kvalifikacije te okrivljenom umesto produženog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge stavio na teret izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, koje je izvršeno u dužem vremenskom trajanju uz višestruko ponovljeno krivično delo, bez izmene činjeničnog opisa krivičnog dela kako je prihvaćeno bez izmena od strane prvostepenog suda, nije povređen identitet optužbe i presude.