Sadržaj časopisa broj 3, mart 2020

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2020:

*Tema broja
Dr Nataša PLAVŠIĆ
– Praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku  Srbiju u vezi s neizvršenjem odluka domaćih sudova u kojima  je dužnik preduzeće sa većinskim društvenim kapitalom

*Ogledi
MA Ganimete ISMAJLI
Dr Nataša TOŠIĆ
– Odrednice savremenih pojavnih oblika krivičnog dela razbojništva

Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
Pavle GALIĆ
– Povrede u saobraćajnim nezgodama – uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi radnoangažovanih lica, službenika, nameštenika i funkcionera

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Uloga Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zaštiti djece u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 03
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.