Tag Archives for " upravljanje motornim vozilom "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana dostavljanja saopštenja o vremenu trajanja izrečene mere.