Sadržaj časopisa broj 1, januar 2019

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2019:

*Tema broja
Dr Dragan M. MITROVIĆ
– O pravdi i pravu

*Ogledi
Biljana KANTAR
– Ništavost statusnih ugovora
Dr Jadranka INJAC
– Veštačenje u upravnim stvarima

*Nedoumice
Jasmina STAMENKOVIĆ
– Sporne odredbe izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave i mogućnost njihovog unapređenja izmenama zakona (I deo)

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman JAŠAREVIĆ, Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ, Farah FAZLAGIĆ
– Kriminološki aspekti nasilja i diskriminacije nad djecom školske dobi u Bosni i Hercegovini 

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.