Tag Archives for " zabrana upravljanja motornim vozilom "

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Kada na spornoj raskrsnici puteva kritičnog dana nije postojao saobraćajni znak „STOP“ jer je prethodno uklonjen, tada je okrivljeni kao vozač i učesnik u saobraćaju dužan da poštuje „pravilo desne strane“, pa iako postoji odgovornost upravljača puta zbog toga što nije postavio ponovo isti saobraćajni znak, ta okolnost ne isključuje krivičnu odgovornost okrivljenog za učinjeno krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom “A“ i “B“ kategorije je obavezno u situaciji kada je izvršeno krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, a da je isti nakon toga upravljao motornim vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, da je nakon toga upravljao vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio i prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere – zabrane upravljanja motornim vozilom izrečene pravnosnažnom presudom prekršajnog suda.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Ukoliko je optužnim aktom stavljeno na teret optuženom da je u svojstvu vozača izvršio više propusta koji su doveli do nastupanja saobraćajne nezgode, prvostepeni sud ne mora da u izreci presude obuhvati sve te propuste već samo pojedine za koje smatra da su uzrokovali nastanak saobraćajne nezgode, što je dužan da detaljno obrazloži.

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilo

PREKRŠAJNO PRAVO

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana kada je teritorijalno nadležna organizaciona jedinica MUP meru izvršila, a ona se smatra izvršenom kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica MUP-a, na osnovu pravnosnažne odluke suda koji je tu meru izrekao to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača.