Tag Archives for " zabrana upravljanja motornim vozilom "

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom

Izricanje mere bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom ”A” i ”B” kategorije je obavezno u situaciji kada je izvršeno krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, a da je isti nakon toga upravljao motornim vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, da je nakon toga upravljao vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je okrivljeni istom prilikom izvršio i prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere – zabrane upravljanja motornim vozilom izrečene pravnosnažnom presudom prekršajnog suda.

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilo

PREKRŠAJNO PRAVO

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana kada je teritorijalno nadležna organizaciona jedinica MUP meru izvršila, a ona se smatra izvršenom kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica MUP-a, na osnovu pravnosnažne odluke suda koji je tu meru izrekao to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača.