Sadržaj časopisa broj 1, januar 2023

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2023:

*Tema broja

Branko STANIĆ
Zaštita javnog interesa – javna svojina

*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ
Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa

Mladen NIKOLIĆ
Novčana kazna u postupku izvršenja i obezbeđenja

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
Krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. Krivičnog zakonika i odbacivanje krivične prijave od strane javnog tužioca zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja sa posebnim osvrtom na stav Vrhovnog kasacionog suda

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Dr Arben MURTEZIĆ
Krivičnopravni, krivičnoprocesni i viktimološki aspekti krivičnog djela međunarodno navođenje na prostituciju u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.