Sadržaj časopisa broj 5, maj 2017

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2017:

*Tema broja
Ruža UROŠEVIĆ
– Novi Zakon o opštem upravnom postupku – Prvostepeni upravni postupak

*Ogledi
Dr Gordana STANKOVIĆ
– Povlačenje tužbe u parnici za zaštitu od porodičnog nasilja


Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo učestvovanje u tuči iz člana 123. KZ u sudskoj praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ
Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ
– Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.