Sadržaj časopisa broj 1, januar 2016

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2016:

*Tema broja
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ, mr Nataša PLAVŠIĆ
– Postupanje redovnih sudova po odlukama Ustavnog suda donetim u postupku po ustavnoj žalbi

*Ogledi
Radojka MARINKOVIĆ
– Upravni akti i naredbodavni akti

Dr Milena TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ
– Izmene Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Rešenje o prestanku radnog odnosa i preobražaj radnog odnosa

*Nove pravosudne profesije
Prof. dr Nevena PETRUŠIĆ, doc. dr Jelena ARSIĆ
Posrednik u rešavanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (I deo)

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, doc. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Zloupotreba opojnih droga u njemačkom i švajcarskom krivičnom pravu

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.