Tag Archives for " materijalna šteta "

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete utvrđena veštačenjem i zakonska zatezna kamata

Kada je veštačenjem utvrđena visina materijalne štete, zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos materijalne štete dosuđuje se od obavljenog veštačenja a ne od podnošenja tužbe.

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

OBLIGACIONO PRAVO

Materijalna šteta u vidu izgubljene dobiti

Izmakla korist ili izgubljena dobit je vid materijalne štete koju oštećeni trpi zbog štetnikove radnje ili propuštanja, a koju dobit je mogao realizovati da nije bilo štetne radnje. Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.