Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2017

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2017:

*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Pokretanje upravnog postupka i troškovi u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

*Ogledi
Vladimir V. MILJEVIĆ
– Primena definicije naselja prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima
*Nedoumice
Dr Vesna BILBIJA
– Nepuno radno vreme kao fleksibilni oblik rada

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Komentari
Dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Šta još nedostaje inače vrednoj „Beloj knjizi“ Saveza samostalnih sindikata Srbije za 2017. godinu

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ, dr Mustafa BISIĆ
– Upravljanje zatvorima u Bosni i Hercegovini u pogledu visokorizičnih lica

Sudska praksa

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 10
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.