Tag Archives for " nezakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa "

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze nije dovoljan svaki stepen krivice, već je potrebno da je zaposleni izvršio povredu radne obaveze namerno ili iz krajnje nepažnje.

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Rok za podizanje tužbe kojom se traži utvrđenje radnog odnosa na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Rok za podizanje tužbe kojom se traži utvrđenje radnog odnosa na neodređeno vreme

Rok iz člana 195. Zakona o radu za podizanje tužbe kojom se traži utvrđenje radnog odnosa na neodređeno vreme počinje da teče od dana kada je zaposleni primio rešenje o prestanku radnog odnosa, a ne od momenta kada je počeo da radi bez zaključenog ugovora o radu.