Tag Archives for " otkazni razlog "

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela

USTAVNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela

Kada je zaposlenom pravnosnažnom presudom izrečena uslovna osuda zbog učinjenog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 1. KZ, to nije smetnja da poslodavac zaposlenom otkaže ugovor o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja predviđenih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja predviđenih rezultata u radu

Neostvarivanje predviđenih rezultata u radu ne može biti osnov za prestanak radnog odnosa ako prethodno nisu utvrđena merila kojima se taj osnov bliže određuje.

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Nije svako nepoštovanje radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu, već samo ono nepoštovanje radne discipline zbog kojeg zaposleni ne može da nastavi rad kod poslodavca, a reč je o ponašanju koje se ne može tolerisati zato što je, po razumnoj oceni, nepodnošljivo.

Otkaz ugovora o radu zbog davanja neistinitih podataka prilikom zasnivanja radnog odnosa

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog davanja neistinitih podataka prilikom zasnivanja radnog odnosa

Osnov za otkaz ugovora o radu može biti davanje neistinitih podataka od značaja za vršenje poslova radi kojih je zasnovao radni odnos, ne samo prilikom zaključenja ugovora o radu, već i u toku trajanja ugovora o radu, ako su ti podaci od bitnog značaja za vršenje poslova, ne samo onih radi kojih je zasnovao radni odnos, već i onih na koje se u toku trajanja ugovora o radu zaposleni raspoređuje.

Otkaz ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenih

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenih

Pre odluke o otkazu ugovora o radu poslodavac je u obavezi da obrazloži tehnološke, ekonomske i organizacione promene koje dovode do prestanka potrebe za radom zaposlenih.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Da bi zaposlenom prestao radni odnos iz razloga neostvarivanja potrebnih rezultata u radu neophodno je da poslodavac zaposlenom ostavi primeren rok za poboljšanje rezultata rada.

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad nastaje svakom radnjom zaposlenog kojom se odsustvo koristi suprotno svrsi zbog koje je ustanovljeno, ali ako zaposleni za vreme bolovanja obavlja određene aktivnosti kojima ne pogoršava svoje zdravstveno stanje i ako tim aktivnostima ne sprečava svoje ozdravljenje, onda zaposleni ne zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog bolesti.