Tag Archives for " ovlašćenja suda u oceni zakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenom "

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

RADNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa

Rok za podnošenje tužbe radi zaštite prava iz radnog odnosa, primenjuje se i u slučaju kada je zaposlenom prestao radni odnos zbog nastupanja pravnih posledica otvaranja stečaja nad poslodavcem.

Granice ovlašćenja suda u oceni zakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenom

RADNO PRAVO

Granice ovlašćenja suda u oceni zakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenom

Zakonitost odluke o prestanku radnog odnosa zaposlenom sud ispituje u granicama razloga koji su mu stavljeni na teret odlukom poslodavca, što znači da se u sudskom postupku ne može utvrditi da je osnov za prestanak radnog odnosa nastupio radnjom zaposlenog, koja u odluci poslodavca nije navedena kao povreda radne obaveze ili radne discipline.