Category Archives for "04"

Naknada za eksproprisanu nepokretnost i usaglašavanje nalaza i mišljenja veštaka

PROCESNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost i usaglašavanje nalaza i mišljenja veštaka

Kada u upravnom postupku, nakon eksproprijacije nepokretnosti – bunara, vlasništvo predlagača, nije došlo do sporazuma o naknadi, a potom u vanparničnom postupku utvrđena je visina naknade putem stalnog sudskog veštaka, sud nije imao obavezu da usaglašava nalaze i mišljenja veštaka građevinske struke.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSREBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

U situaciji kada je okrivljeni upravljajući vozilom, na znak oštećenih policijskih službenika da vozilo zaustavi, što je i učinio, ali je iz vozila izašao i pobegao, tada je učinio krivično delo ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, jer se radnja okrivljenog može kvalifikovati kao ometanje „na drugi način“.

Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku po sili zakona

UPRAVNO PRAVO
Prestanak radnog odnosa policijskom službeniku po sili zakona

Policijskom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona kada je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično delo primanja mita, bez obzira na to kako se kazna zatvora izvršava.

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

Iako nije ušao u prodavnicu kao ostala tri lica, već je ostao u svom vozilu na 50 metara od prodavnice i čuvao stražu, nesumnjivo je da je i to lice saizvršilac u izvršenju krivičnog dela kod činjenice da su mu po izlasku iz prodavnice ostali izvršioci sve ukradene predmete doneli u torbama do vozila, da je on oduzete stvari stavio u gepek vozila, ostalim učesnicima dao po 50 evra i ukradene stvari odvezao kući, pa je bez značaja činjenica da je taj okrivljeni zbog povrede noge hodao uz pomoć štake.

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a KZ i određivanje nove mere

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a KZ i određivanje nove mere

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nasilje u porodici, i tom presudom izrečena mu je mera bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom, koju je okrivljeni prekršio, u takvoj pravnoj situaciji učinio je krivično delo kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti iz člana 340a stav 1. KZ, pa ima mesta da se tom presudom ponovo izrekne ista mera bezbednosti, ali u izmenjenoj sadržini.

Tužba radi nedopustivosti izvršenja

OBLIGACIONO PRAVO

Tužba radi nedopustivosti izvršenja

Pravilo o tužbi radi nedopustivosti izvršenja štiti ne samo imaoca prava svojine, već i tzv. vanknjižnog vlasnika koji ima punovažan osnov (ugovor) za sticanje prava svojine i koji se nalazi u državini nepokretnosti koja je predmet izvršenja.

1 2 3 103