Category Archives for "04"

Korištenje stana

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Korištenje stana

Došlo je do kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Kantonalni sud apelantu stavio na teret nezakonito korišćenje stana, iako je za primjenu člana 30. Zakona o stambenim odnosima nezakonito useljenje u stan u društvenom vlasništvu neophodan uslov za primjenu citiranog člana, te kada obrazloženje osporene presude da je za sticanje prava i obaveza iz člana 30. ovog zakona bila potrebna i poslovna sposobnost – ne proizlazi iz citirane odredbe. Osim toga, Kantonalni sud takvo obrazloženje nije doveo u vezu s drugim relevantnim odredbama Zakona o stambenim odnosima na kojima bi ono bilo zasnovano. Isto tako, član 12. ovog zakona primijenjen je bez uvažavanja relevantnih okolnosti konkretnog slučaja, i to da sporni stan i stan apelantovog oca čine jednu cjelinu i da je apelantov otac status nosioca stanarskog prava na stanu stekao kada je zaključio ugovor o korišćenju, budući da citirana odredba ima u vidu nosioca stanarskog prava, što sve ukazuje da obrazloženje Kantonalnog suda ostavlja utisak proizvoljnosti.

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen, može se ponoviti po predlogu stranke, ako je u postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku.

Zastarevanje potraživanja u slučaju subrogacije

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja u slučaju subrogacije

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču po osnovu potpunog kasko osiguranja prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja počinje da teče od dana saznanja osiguranika za štetu i učinioca, a ne od dana podnošenja zahteva za naknadu štete kao dana saznanja osiguravača za štetu.

Ponovna dodela mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Ponovna dodela mandata odbornika

Kandidatu kome je bio dodeljen mandat odbornika, a kojem je mandat prestao zbog preuzimanja funkcije predsednika opštine ili gradonačelnika, odnosno zamenika predsednika opštine ili zamenika gradonačelnika, mandat se ponovo dodeljuje u istom sazivu skupštine opštine pod uslovom da mu je prestala funkcija na koju je bio izabran i da postoji upražnjeno odborničko mesto koje pripada istoj izbornoj listi.

1 2 3 70