Tag Archives for " vraćanja zaposlenog na rad i institut “zabrana zloupotrebe prava” "

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Za otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze nije dovoljan svaki stepen krivice, već je potrebno da je zaposleni izvršio povredu radne obaveze namerno ili iz krajnje nepažnje.

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

RADNO PRAVO

Neosnovanost zahteva za vraćanje zaposlenog u radni odnos

Ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio protivno odredbama zakona kojima je propisan postupak prestanka radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime zarade dosudiće zaposlenom iznos do šest zarada zaposlenog.

Tehnološki višak

RADNO PRAVO

Tehnološki višak

Ako poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom u slučaju iz člana 175. stav 5. Zakona o radu, poslodavac ne može na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od tri meseca od dana prestanka radnog odnosa.

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

RADNO PRAVO

“Zabrana zloupotrebe prava” u postupku vraćanja zaposlenog na rad

U slučaju kada je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa i poslodavac obavezan da vrati zaposlenog na rad, nije dovoljno da poslodavac samo formalno donese odluku o vraćanju zaposlenog na rad i istog rasporedi na određene poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, već se mora voditi računa i o institutu “zabrane zloupotrebe prava”, koja postoji kada poslodavac u postupku vraćanja zaposlenog na rad ispoštuje formu, a ne i suštinu.