Tag Archives for " neostvarivanja potrebnih rezultata u radu "

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Poslodavac je u obavezi da prilikom otkaza ugovora o radu iz razloga koji su propisani članom 179. tačka 1. Zakona o radu, zaposlenom da konkretne instrukcije za poboljšanje rezultata rada, imajući u vidu vrstu posla koju obavlja zaposleni, sa pismenim upozorenjem o toj okolnosti i sa ostavljanjem određenog roka za poboljšanje radnog učinka.