Tag Archives for " rezultati rada "

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Da bi zaposlenom prestao radni odnos iz razloga neostvarivanja potrebnih rezultata u radu neophodno je da poslodavac zaposlenom ostavi primeren rok za poboljšanje rezultata rada.

Otkaz ugovora o probnom radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o probnom radu

Poslodavac i zaposleni mogu u toku trajanja celog perioda probnog rada učiniti otkaz ugovora o radu sa otkaznim rokom od najmanje pet radnih dana.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata u radu

Pre otkaza ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata u radu poslodavac je dužan da zaposlenom ostavi jedan određeni rok u kome bi on mogao da poboljša radni učinak i da ponovo oceni da li je došlo do poboljšanja i rezultata u radu, pa tek nakon toga da oceni da li su ispunjeni uslovi za otkaz ugovora o radu.