Category Archives for "2019"

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca

U situaciji smanjenja broja izvršilaca, kada je potrebno od više izvršilaca na jednom radnom mestu odrediti ko od njih predstavlja višak, moraju se primeniti kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih utvrđeni programom za rešavanje viška zaposlenih.

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovani su žalbeni navodi branioca okrivljenog, da u konkretnom slučaju nisu ostvareni elementi predmetnog krivičnog dela, s obzirom da se o tome odlučuje na glavnom pretresu, a ne u fazi ispitivanja optužnice.

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

Za štetu koju drugom prouzrokuje maloletnik dok je pod nadzorom staratelja, škole ili druge ustanove odgovara staratelj, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da su nadzor vršili na način na koji su obavezni ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Kod činjenice da vozač nije osetio u vožnji neispravnosti, koje su prilikom tehničkog pregleda posle nezgode konstatovane od strane veštaka mašinske struke ne mora da znači da su iste imale uticaj na nastanak nezgode.

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

1 2 3 126