Category Archives for "2019"

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovani su žalbeni navodi branioca okrivljenog, da u konkretnom slučaju nisu ostvareni elementi predmetnog krivičnog dela, s obzirom da se o tome odlučuje na glavnom pretresu, a ne u fazi ispitivanja optužnice.

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju prouzrokuje maloletnik

Za štetu koju drugom prouzrokuje maloletnik dok je pod nadzorom staratelja, škole ili druge ustanove odgovara staratelj, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da su nadzor vršili na način na koji su obavezni ili da bi šteta nastala i pri brižljivom vršenju nadzora.

1 2 3 126