Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog smanjenja broja izvršilaca na određenom radnom mestu

Kada je razlog za otkaz ugovora o radu prestanak potrebe za radom zaposlenog usled organizacionih promena kojim se na određenim poslovima smanjuje broj izvršilaca, obrazloženje rešenja kojim se zaposlenom otkazuje ugovor o radu mora da sadrži razloge s pozivom na koje se poslodavac između većeg broja izvršilaca odlučio da određenom zaposlenom otkaže ugovor o radu.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada

Da bi otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja rezultata rada u smislu odredbe člana 179. stav 1. tačka 1. Zakona o radu bio zakonit neophodno je utvrditi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog nezalaganja, odnosno odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti zaposlenog u odnosu na propisana merila.

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju ukidanja radnih mesta

U slučaju ukidanja određenih radnih mesta ne postoji obaveza poslodavca da utvrđuje kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih, jer se ne radi o smanjenju broja izvršilaca na određenim poslovima, već o ukidanju jednog organizacionog dela u koji je tužilac bio raspoređen.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada

Zaposleni kome je ugovor o radu prestao zato što ne ostvaruje potrebne rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, ima pravo na otkazni rok koji se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, u zavisnosti od staža osiguranja, a koji ne može biti kraći od osam niti duži od 30 dana.

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola u toku radnog vremena

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola u toku radnog vremena

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih sredstava u toku radnog vremena, koje ima ili može da ima uticaj na obavljanje posla.

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, ali je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenog pismenim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola za vreme rada

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili upotrebe alkohola za vreme rada

Dolazak na rad pod dejstvom alkohola i konzumiranje alkohola za vreme rada u poslovnim prostorijama poslodavca, kao i u fabričkom krugu, smatra se nepoštovanjem radne discipline što je razlog za otkaz ugovora o radu.

Rok u kome se može dati otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Rok u kome se može dati otkaz ugovora o radu

Iz razloga propisanih članom 179. st. 2. i 3. Zakona o radu, zaposlenom se može otkazati ugovor o radu u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godine dana od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog ukidanja radnog mjesta

Zakon o radu na imperativan način ne određuje da je poslodavac dužan da zaposlenom, kome je otkazan ugovor o radu u smislu člana 196. stav 1. Zakona o radu, obezbijedi neko od prava, već je to mogućnost, pa ukoliko se ona ne obezbijedi dužan je da isplati otpremninu.

1 2 3 10