Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Da bi otkaz ugovora o radu iz otkaznog razloga iz člana 179. stav 1. tačka 1. Zakona o radu bio zakonit, potrebno je da zaposleni objektivno moguć zadatak nije ostvario svojom krivicom – nečinjenjem ili nedovoljnim činjenjem.

Otkaz ugovora o radu u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti

Nedostavljanje u roku od tri dana potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti, nije povreda radne obaveze zbog koje poslodavac može da otkaže ugovor o radu, kada je zaposleni obavestio neposrednog rukovodioca o sprečenosti za rad usled bolesti.

Otkaz ugovora o radu zbog nekorišćenja zaštitne opreme pri radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nekorišćenja zaštitne opreme pri radu

Poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom koji odbija da koristi obezbeđena sredstva i opremu za ličnu zaštitu pri radu, što predstavlja otkazni razlog predviđen odredbama zakona i ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline

Za otkaz ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline nije nužno da se unapred predvide radnje nepoštovanja radne discipline, već je dovoljno da se zaposleni ponaša suprotno pravilima ili zahtevima iz bilo kog akta poslodavca (pravilnika, odluke, uputstva, obaveštenja, naloga i slično).

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline, poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

1 2 3 9