Tag Archives for " otkaz ugovora o radu "

Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

RADNO PRAVO

Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

Pre otkaza ugovora o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze, poslodavac mora dostaviti upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, u kome se mora navesti osnov za davanje otkaza, činjenice i dokazi koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata u radu

Da bi zaposlenom prestao radni odnos iz razloga neostvarivanja potrebnih rezultata u radu neophodno je da poslodavac zaposlenom ostavi primeren rok za poboljšanje rezultata rada.

Otkaz ugovora o radu zbog neblagovremenog dostavljanja izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zbog neblagovremenog dostavljanja izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad

Propust zaposlenog da blagovremeno obavijesti poslodavca o privremenoj spriječenosti za rad, pri nesumnjivo utvrđenom stvarnom i opravdanom razlogu odsustvovanja, sam po sebi ne može imati za posledicu otkazivanje ugovora o radu, jer Zakon o radu ne propisuje sankciju za slučaj neblagovremenog dostavljanja izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad.

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

Pre otkaza ugovora o radu zbog povrede radne obaveze poslodavac mora zaposlenog lično upozoriti na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu uz ostavljanje roka od najmanje pet dana od dana dostavljanja upozorenja da se o njemu izjasni.

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad nastaje svakom radnjom zaposlenog kojom se odsustvo koristi suprotno svrsi zbog koje je ustanovljeno, ali ako zaposleni za vreme bolovanja obavlja određene aktivnosti kojima ne pogoršava svoje zdravstveno stanje i ako tim aktivnostima ne sprečava svoje ozdravljenje, onda zaposleni ne zloupotrebljava pravo na odsustvo zbog bolesti.

Sadržaj upozorenja i rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Sadržaj upozorenja i rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

U upozorenju i rešenju o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze, mora se navesti vreme, mesto i način izvršenja povrede radne obaveze koja se zaposlenom stavlja na teret, kako bi se zaposlenom omogućilo pravo na odbranu u postupku pred poslodavcem, kao i da bi se mogla oceniti zakonitost rešenja u sudskom postupku.

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze

U slučaju otkaza ugovora o radu zbog povrede radne obaveze poslodavac je u obavezi da u upozorenju, a potom i u rešenju o otkazu, naznači vreme, mesto i način izvršenja povreda radne obaveze, odnosno osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji omogućuju identifikaciju i primenu otkaznog razloga.

Program rešavanja viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Program rešavanja viška zaposlenih

Program rešavanja viška zaposlenih nema karakter opšteg akta, jer se njime ne uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, već se radi o aktu poslovne politike kojim se uređuju mere i aktivnosti radi obezbeđenja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, pa je dovoljno da je Program donet pre rešenja o otkazu ugovora o radu.

1 2 3 15